24orange -Zoekmachine Optimalisatie en internet marketing Zoekmachine Optimalisatie

Privacy policy 24orange

Inleiding

Wij, 24orange, erkennen en respecteren het individuele recht op privacy.
In deze privacy policy proberen wij zo helder mogelijk uiteen te zetten hoe 24orange met uw persoonsgegevens omgaat. De kern van de 24orange Privacy Policy is: 24orange gebruikt de gegevens enkel intern en geautomatiseerd, slechts indien u hierom vraagt zal de administratie uw gegevens opvragen. Te allen tijde kan u uw gegevens opvragen en corrigeren indien u dat wenst.

Definities

"Persoonlijke gegevens" refereert naar elk detail betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Voorbeelden van dergelijke persoonlijke gegevens zijn: naam, geboortedatum, e-mail adres, adres, etc. "Anonieme data" zijn gegevens die niet kunnen terugleiden tot natuurlijke personen. Met andere woorden, informatie die niet gebruikt kan worden om u te identificeren als persoon. Anonieme data houdt onder andere in domeinnamen en/of IP adressen of internet browsers waarmeeu deze website bezoekt, de tijdstippen waarop de website is bezocht en andere data die niet gebruikt kan worden om u als natuurlijk persoon aan te duiden. Deze anonieme gegevens helpen ons om onze site beter uit te bouwen.

Verzamelen en gebruik van persoonlijke gegevens Registratie

Je kan de website bezoeken en van onze diensten gebruik maken zonder je persoonlijke gegevens in te voeren. Je zal enkel gevraagd worden om enkele gegevens door te geven bij het inschrijven in het forum en het abonneren op de nieuwsbrief. 24orange vereist in dit geval dat u enkel uw e-mail adres opgeeft, andere persoonlijke gegevens zijn strikt optioneel en niet vereist om gebruik te maken van de diensten door 24orange aangeboden. 24orange gebruikt de informatie voor volgende redenen: Het op de hoogte houden van nieuwigheden, persoonlijke begroetingen, automatische en gratis deelname aan wedstrijden en andere in dezelfde lijn liggende mogelijkheden. Het inkijken van gegevens door derden. 24orange zal nooit enige persoonlijke gegevens doorspelen aan derden zonder voorafgaande toestemming van de betrokken persoon.

Publikatie van uw identiteit

Onder geen omstandigheden zal 24orange uw persoonlijke gegevens doorspelen aan anderen tenzij we hier wettelijk toe verplicht worden. Indien een overheidsinstelling ons verplicht om persoonlijke gegevens vrij te geven zal 24orange dit doen.

Anonymous Information.

24orange verzamelt anonieme data wanneer een gebruiker deze website bezoekt of gebruik maakt van onze diensten zelfs al zijn deze personen niet geregistreerd. 24orange gebruikt deze gegevens om meer diensten te kunnen aanbieden. 24orange zal geen anonieme informatie verstrekken aan derden als het vermoeden bestaat dat deze gelinked kan worden aan uw persoonlijke gegevens dewelke de derde heeft verkregen uit andere bronnen tenzij wij over uw voorafgaande toestemming beschikken.

Cookies

Een "cookie" is een bestandje met informatie dat verzonden wordt van de webserver naar uw browser en dan word opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Cookies beschadigen uw computer niet. Cookies maken het gemakkelijke om te surfen op het internet, omdat zij uw voorkeuren bewaren terwijl u de 24orange website bezoekt. Dit stelt 24orange in staat om
de site aan te passen aan uw wensen. Door uw browser in te stellen kan u aangeven of u al dan niet cookies wenst te aanvaarden. Indien u kiest om cookies uit te schakelen, zult u in mindere mate kunnen profiteren van onze site en sommige elementen zullen niet werken zoals bedoeld.

Gebruik van IP adres

Een Internet Protocol (IP) adres is een reeks van nummers dat automatisch wordt toegewezen aan uw computer wanneer u in logd via uw internet provider of via het netwerk van het bedrijf waar uw werkt. Dit kan via een enkele connectie, een Local area Network (LAN),of via netwerken op verschillende locaties die verbonden zijn aan elkaar, een Wide Area Network (WAN).
Webservers, de computers die het mogelijk maken om websites weer te geven, identificeren uw computer via zijn IP wanneer u on-line bent. 24orange kan deze IP adressen verzamelen om volgende redenen:Om het gedrag en de geografische ligging van onze gebruikers te situeren, en om anonieme gegevens aan onze adverteerders te verstrekken. 24orange koppelt geen IP adressen aan de persoonlijke gegevens van gebruikers.

Veiligheid

24orange beschermt zijn databanken op de best mogelijke manier. 24orange heeft veiligheidsmaatregelen getroffen zodat de informatie voorhanden niet verloren kan gaan, misbruikt kan worden of veranderd. Enkel de webmaster heeft toegang tot deze databank de welke uw persoonlijke gegevens bevat. 24orange kan echter niet 100% garanderen dat uw persoonlijke gegevens verloren gaan, misbruikt of veranderd worden, maar we doen alles om te voorkomen dat zo'n situaties zich voordoen.

Contacteren

Indien u problemen of vragen hebt betreffende onze privacy policy, neem dan contact op met: info@24orange.nl.
24orange behoudt het recht om deze regels te wijzigen op elk tijdstip.
Wijzigingen zullen op deze pagina worden weergegeven.iab