faq

FAQ - Veel Gestelde Vragen

Wij kunnen ons zo voorstellen, als u er niet dagelijks mee te maken heeft, dat internet marketing een beetje een vaag gebied is als er tussen twee "experts" een gesprek plaats vindt waar allerlei "Lingo" wordt gebruikt.

Om u toch een idee te geven waar deze mensen het over hebben, hieronder een overzicht van de meest voorkomende termen in zoekmachine optimalisatie en zoekmachine adverteren.

 

Zoektermen

Ook wel (zoek)woorden of sleutel woorden die iemand in een search engines intikt om sites als resultaat te krijgen.

Zoekmachines - Search Engines

Elke service op het internet ontworpen om internetgebruikers/surfers de mogelijkheid te bieden om via deze database informatie op het internet te vinden.

XML Feeds

Een vorm van aanmelding waar een zoekrobot informatie over pagina's via XML, eerder dan het verzamelen van die informatie door kruipende daadwerkelijke pagina's wordt gevoed.

De verkopers kunnen betalen om hun pagina's toe te voegen in een spin gebaseerde onderzoeksindex of jaarlijks per URL of op een CPC (Cost Per Click) basis die op een Xml- document wordt gebaseerd dat elke pagina op de cliëntplaats vertegenwoordigt.

De nieuwe media types worden geïntroduceerd in betaalde opname, met inbegrip van grafiek, video, audio, en rijke media.

Topposities

Sites die bovenaan de resultaatlijsten staan wanneer een zoekopdracht wordt uitgevoerd.

Spider

Component van zoekrobots die lijsten verzameld door automatisch door het web te 'crawlen' (kruipen) of zoekt. Een zoekrobot crawler (ook wel 'spider' of 'robot' genoemd), volgt de links tot webpagina's. Het maakt copieën van de gevonden web-pagina's en slaat deze in de index van de zoekrobots op.

Spam

Om het even welke search engines marketing methode waarvan search engines deze inspanningen als schadelijk aanschouwen en dus geen relevante, kwalitatieve resultaten te kunnen geven.

Sommige search engines hebben richtlijnen geschreven over wat zij overwegen als zijnde spamming. Uiteindelijk kan om het even welke activiteit door een bepaalde search engine als schadelijk en als spam worden geacht, ongeacht of er al dan niet gepubliceerde richtlijnen zijn.

Een voorbeeld van spam is de verwezenlijking van onzinnige doorwaypagina’s die worden ontworpen om algoritmes te plezieren op een onetische manier. Dit is slechts één voorbeeld.

Het bepalen van wat spam is is niet altijd even makkelijk door het feit dat verschillende zoekrobots verschillende normen hebben. Een bepaalde zoekrobots kan verschillende normen hebben van wat wordt toegestaan, afhankelijk van of de inhoud die wordt verzameld op een natuurlijke manier tegenover betaalde opneming wordt verzameld.

Spam wordt ook spamdexing genoemd.

SERPS

De pagina die wordt getoond nadat een gebruiker een 'zoekopdracht' ingeeft, wordt de 'results page' genoemd. Soms ook wel SERP's (Search Engine Results Page) genoemd.

SEO

Search Engine Optimization

SEM

Search Engine Marketing

SEA


Search Engine Advertising

ROI - Return On Investment

Afkorting voor 'Return On Investment' (Rendement van Investering) en verwijst naar het percentage van winst of opbrengst afkomstig van een specifieke activiteit .

Bijvoorbeeld men zou de ROI kunnen meten van een betaalde campagne door het totaal besteedde bedrag op te tellen van de campagne (€ 200) tegenover het bedrag dat van het in opbrengst wordt geproduceerd (€ 1,000). De ROI is dan 500 %.

Robots.txt

Een bestand die gebruikt wordt om te voorkomen dat de web-paginas gëindexeert worden door de zoekrobots.

Robot

Component van zoekrobots die lijsten verzameld door automatisch door het web te 'crawlen' (kruipen) of zoekt. Een zoekrobot crawler (ook wel 'spider' of 'robot' genoemd), volgt de links tot webpagina's. Het maakt copieën van de gevonden web-pagina's en slaat deze in de index van de zoekrobots op.

Results Page

De pagina die wordt getoond nadat een gebruiker een 'zoekopdracht' ingeeft, wordt de 'results page' genoemd. Soms ook wel SERP's (Search Engine Results Page) genoemd.

Registration

De handeling om een URL toe te voegen voor opname in de index van een search engines. Tenzij gedaan door een betaalde aanmelding, waarborgt deze toevoeging over het algemeen niets.

Bovendien helpt de toevoeging van de URL niet uw scores op een crawler gebaseerde search engine, tenzij specifieke SEO inspanningen werden geleverd. De aanmelding kan manueel gebeuren (d.w.z., u vult een online formulier en doet de toevoeging) of kan worden geautomatiseerd met een softwareprogramma.

Reciprocal Link

Een link uitwisseling tussen twee web-sites.

Ranking - Positie

De plaats waarmee een bepaalde webpagina of een website in een zoekmachine gepositioneerd staan. Bijvoorbeeld, een webpagina over appelen kan hoog in de lijsten staan als antwoord op een zoekopdracht voor het woord appelen.

Nochtans, wijst de “rank” erop waar precies de positie staat. Hetzij op de eerste pagina van de resultaten, de tweede pagina of misschien de 200ste pagina.

Als alternatief zou ook kunnen worden gezegd om als eerste van alle resultaten te staan, of 12e worden gerangschikt of algemene 111e. Al bij al, zeggen dat een pagina is vermeld betekent slechts dat het binnen een zoekmachine kan worden gevonden als antwoord van een zoekopdracht. Niet die het automatisch goed scoort voor deze zoekopdracht. Ook positionering genoemd.

Query

Ook wel (zoek)woorden of sleutel woorden die iemand in een search engines intikt om sites als resultaat te krijgen

PPC - Pay Per Click

Staat voor 'pay-per-click' (betaal per klik) en betekent hetzelfde als 'cost-per-klik' (cpc - kosten per klik)

Paid Listings

De lijsten die zoekrobots verkopen aan adverteerders, gewoonlijk door paid placement of paid inclusion programma's. Het tegenovergestelde van natuurlijke scores die niet worden verkocht.

Paid Inclusion

Een Advertisingprogram waar paginas tegen betaling gegarandeerd opgenomen worden in de index van de zoekrobots. Deze betaalde toevoeging geeft geen garantie op de natuurlijke ranking.

Bijvoorbeeld Looksmart is a directory dat pagina’s en sites indexeert, gebaseerd niet op positie maar gebaseerd op relevantie. Verkopers betalen om opgenomen te worden in de directory, op een basis van CPC (Cost per Click) of Cost-per-url zonder garantie van specifieke plaatsing.

Outbound Links

Links op een bepaalde web-pagina die naar een andere webpagina's leidt, ongeacht of ze binnen de zelfde website gelinkt blijven of naar een andere websites leiden

Organic Listings

Dit is het zoekresultaat van zoekmachines gebasseerd op de inhoud van de betreffende website. Dit zijn de onbetaalde zoekresulaten.

Optimaliseren

Het zoekrobotvriendelijk maken van een website zodoende dat elke search engine de website vindt, positief beoordeeld en deze bovenaan de resultaten plaats waneer een zoekopdracht wordt uitgevoerd.

Meta Tags

Informatie geplaatst in een web pagina niet bedoeld om gezien te worden door de bezoeker maar om informatie door te sturen naar zoekrobots, browser software en andere toepassingen.

Meta Search Engine

Een zoekrobot die lijsten van twee of meer andere zoekrobots gebruikt, in plaats dan door zijn eigen inspanningen.

Meta Robots Tag

Geeft de auteurs van webpagina de mogelijkheid om hun web-pagina's te weerhouden geïndexeerd te worden door zoekrobots, vooral nuttig voor hen die robots.txt bestanden niet kunnen aanmaken. De Robots Exclusion pagina verstrekt officiële details.

Meta Keywords Tag

Geeft de auteurs van webpagina de mogelijkheid tekst toe te voegen aan hun pagina's om beter te scoren in de zoekrobot lijsten. Niet alle zoekrobots gebruiken deze tag.

Meta Description Tag

Geeft de auteurs van webpagina de mogelijkheid te omschrijven hoe hun pagina's omschreven moeten worden in de zoekrobot lijsten. Niet alle zoekrobots gebruiken deze tag.

Listings

De informatie die op een zoekrobot verschijnt als antwoord op een onderzoek.

Link Text

De tekst die opgenomen staat in een link. Voorbeeld search engine is een link dat de tekst 'search engine' bevat.

Link Popularity

Met link popularity wordt bedoeld hoe veel (relevante en goed gewaardeerde) links naar je website, of eigenlijk beter nog: pagina verwijzen.

Link popularity is een van de belangrijkste factoren van zoekmachine resultaten. Een website welke veel en betrouwbare links naar zich toe heeft staan, wordt vaak beter gevonden door zoekmachines.

In Google wordt de link popularity onder andere aangegeven met het PageRank systeem.

Index

Een samenvatting van de information van een bepaalde website dat door zoekmachines wordt gebruikt om een website vindbaar te maken. Bij Crawler based zoekmachines is dit

Graphical Search Inventory

Banners, en andere soorten reclame eenheden die aan sleutelwoorden kunnen worden gesynchroniseerd. Omvat pop-ups, browser toolbars en rich media.

GetawayPage / Doorway Page

Een web-pagina gemaakt met de hoop om goed te scoren in de gratis zoekrobot lijsten voor een bepaalde duur, maar die op zichzelf niet veel informatie verschaft aan de bezoeker.

In plaats daarvan, zullen de bezoekers vaak slechts enige verleiding op de pagina zien die hen leidt tot andere pagina's (d.w.z., klik hier om binnen te gaan), of ze worden automatisch snel voorbij de pagina geleid.

Met cloaking zal de bezoeker de pagina niet eens te zien krijgen. Verscheidene zoekrobots hebben richtlijnen tegen 'doorway' pagina's, hoewel zij algemener toegestaan worden door betaalde programma's.

Ook wel 'bridge' (brug) pagina's, 'gateway' pagina's en 'jump (spring) pagina's genoemd.

Directories

Een type zoekrobot waar de lijsten worden verzameld door menselijke inspanningen, in plaats van automatische 'crawlers'. In directories worden de websites gecontroleerd, samengevat in ongeveer 25 woorden en in een bepaalde categorie geplaatst.

Delisting

Wanneer de pagina's worden verwijderd uit de index van zoekrobots. Dit kan gebeuren omdat ze zijn verbannen of om een ander reden, zoals een fout in het systeem van de zoekrobot.

Crawler

Component van zoekrobots die lijsten verzameld door automatisch door het web te 'crawlen' (kruipen) of zoekt. Een zoekrobot crawler (ook wel 'spider' of 'robot' genoemd), volgt de links tot webpagina's. Het maakt copieën van de gevonden web-pagina's en slaat deze in de index van de zoekrobots op.

CPM - cost per mille


Het systeem waar adverteerders een goedgekeurd bedrag betaald voor het aantal keer hun advertentie wordt gezien door een consument, ongeacht de verdere actie van de consument. Intensief gebruikt bij drukwerk, uitzendingen van informatie en direct-marketing, evenals met de online verkoop van banneradvertenties. CPM staat voor 'cost per thousand,' (kosten per duizend) aangezien de advertenties vaak in blokken van 1.000 worden verkocht.

CPC - Cost Per Click

Het systeem waar adverteerders een goedgekeurd bedrag betaald voor elke klik die iemand maakt op een link die tot hun website leidt.

Conversion Rate

Het verband tussen bezoekers van een website en acties beschouwd als een 'conversion' (omzetting) zoals een verkoop of verzoek om meer informatie te ontvangen.

Vaak uitgedrukt in percentage. Als een website 50 bezoekers heeft en 10 van hen omzet dan heeft de site 20% Conversion Rate.

Content

De inhoud van een website

Cloaking

In de termen van search engine marketing is dit de actie om ervoor te zorgen dat search engines de inhoud opnemen van een URL die anders is dan datgene die de surfer te zien krijgt. Dit kan op verschillende technische manieren worden verwezenlijkt.

Verschillende search engines hebben duidelijke regels tegen niet toegelaten cloaking. Degenen die tegen deze regels ingaan maken kans dat hun webpagina’s afgestraft worden en in het ergste geval verbannen worden uit de index van de search engines.

Voor toegelaten cloaking gebeurd dit meestal wanneer deze search engines ook PPC programma’s aanbieden. Iedereen die cloaking diensten aanbiedt zou in staat moeten zijn om hun toegelaten werkwijze door de search engines, te kunnen presenteren. Zoniet, zou men moeten kunnen uitleggen wat het risico inhoud van niet toegelaten cloaking.

Bannen

Wanneer webpagina’s verwijderd worden uit de index van een search engine en wanneer de reden van verwijdering te wijten is aan spamindexering en/of indien deze webpagina’s niet voldoen aan de richtlijnen.

Backlinks/hyperlinks

Alle links die naar een specifieke webpagina leiden. Wordt ook ‘inbound links genoemd.

Algoritme

Een combinatie aan regels die een search engine gebruikt om een website te positioneren in hun resultaatlijsten wanneer een zoekopdracht wordt uitgevoerd. Geen enkele search engine toont naar de buitenwereld exact hoe hun eigen algoritmes werken. Zo beschermt men zichzelf t.o.v. hun concurrentie en om voorkomt men spamindexeringen.

Aanmelding

De handeling om een URL toe te voegen voor opname in de index van een search engines. Tenzij gedaan door een betaalde aanmelding, waarborgt deze toevoeging over het algemeen niets. Bovendien helpt de toevoeging van de URL niet uw scores op een crawler gebaseerde search engine, tenzij specifieke SEO inspanningen werden geleverd. De aanmelding kan manueel gebeuren (d.w.z., u vult een online formulier en doet de toevoeging) of kan worden geautomatiseerd met een softwareprogramma.

pijl
Gratis Marketing Analyse Rapport
Gratis Volledige Website Scan Aanvragen
*Vul hieronder uw naam,emailadres, websiteadres en de gewenste zoekwoorden waarop u gevonden wilt worden in en wij zullen uw rapport gaan samenstellen.
 
footerimage
Contactgegevens

Veenrietweg 6
7481 VJ Haaksbergen
Tel: +31 534-280 953
K.v.K: 06086615
Email: info@24orange.nl

Connect with us
Nieuws
Onze nieuwe website is online
24orange lid van iab
©2014 24orange Internet marketing. All rights reserved.